• Địa Chỉ: Lầu 3 Tòa nhà văn phòng, số 60 Hòa Bình, P.5, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
  • Email: info@honglonglaw.vn

Nghề Luật sư tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong điều kiện hội nhập kinh tế số hóa