• Địa Chỉ: Lầu 3 Tòa nhà văn phòng, số 60 Hòa Bình, P.5, Q.11, TP.Hồ Chí Minh
  • Email: info@honglonglaw.vn

Thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013